Stichting Aruna

Wie in de Verenigde Staten zonnepanelen installeert kan dat probleemloos doen in iedere staat. Immers, de eisen voor een installatie zijn overal hetzelfde. In Europa heeft ieder land haar eigen (kwaliteits)eisen aan een installatie. Dat leidt tot onveilige situaties, vertragingen en hogere kosten. Dat willen we met stichting Aruna oplossen.”
 
Bestuur stichting Aruna: 
Stijn Vos, CEO Esdec Solar Group, 
Frans van den Heuvel, vm CEO Solar Century,
Rolf Heynen, ondernemer en schrijver

Stichting Aruna wil dat alle zonnepanelen veilig op daken worden geïnstalleerd en dat de regels hiervoor in Europa worden gelijk getrokken. Om dit te bereiken werkt Aruna aan een robuust Europees systeem van zelfregulering op basis van het Nederlandse model dat Aruna samen met partners momenteel ontwikkelt. Zo wil Aruna de kracht van de zon vooruit helpen door obstakels te verwijderen en daarmee de energietransitie te versnellen. Aruna is onafhankelijk en wordt gesteund door bedrijven uit alle geledingen van de zonnesector.

Zonnepanelen worden vaak niet correct geïnstalleerd

De Europese markt voor zonne-energie maakt een snelle ontwikkeling door. De technologie verbetert continue en steeds meer mensen en bedrijven installeren zonnepanelen. Mede omdat de zonnepanelen minimaal 25 jaar op het dak blijven liggen, is het van belang dat zonnepanelen correct worden geïnstalleerd. Zo kan letsel en schade worden voorkomen en de groei van zonne-energie verder worden versneld. Vooral in de residentiele markt, gaat er in veel Europese landen echter het nodige mis bij de installatie van zonnepanelen. Er worden regelmatig installatiefouten gemaakt met serieuze incidenten en zelfs dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Door de installatiekwaliteit van zonnepanelen verder te verbeteren kunnen de volgende risico’s worden voorkomen:

Brand
Er kan brand ontstaan door bijvoorbeeld gebruik van verschillende connectoren binnen een PV-module, brandgevaarlijke materialen of verkeerd afgeknipte kabels.

Windschade
Het is bij onjuiste installatie mogelijk dat de wind grip krijgt op de zonnepanelen, die daardoor kunnen losraken of zelfs wegwaaien.

Arbeidsveiligheid
Om ongelukken te voorkomen tijdens het werk, is het belangrijk dat installateurs veilig werken en de goede veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. tegen valgevaar en elektrische schok.

Waterschade
Onjuiste installatie kan leiden tot beschadiging van het dak en lekkages.

Aruna werkt aan een robuust systeem van zelfregulering

Via Stichting Aruna werkt de zonneketen samen aan de installatiekwaliteit aan de hand van drie doelstellingen:

  1. Duidelijke installatievoorschriften. Er moet duidelijkheid komen over de eisen waaraan een goede installatie van zonnepanelen moet voldoen. Nu staan de eisen verspreid over allerlei normen en documenten. Bovendien zijn zij niet altijd makkelijk leesbaar en laten zij ruimte voor interpretatie. Aruna wil de regels simplificeren en Europees harmoniseren.
  2. Duidelijke opleidingseisen. Er zijn momenteel geen harde opleidingseisen voor installateurs. Aruna vindt het belangrijk dat installateurs de kans krijgen zich te ontwikkelen en aan te tonen dat zij over vakmanschap beschikken
  3. Geloofwaardige inspecties. Om ervoor de zorgen dat de zonnepanelen ook daadwerkelijk volgens de afspraken worden opgeleverd, is het nodig dat installaties van zonnepanelen regelmatig worden beoordeeld door een onafhankelijk inspecteur. Hierover wil de sector binnen Stichting Aruna duidelijke afspraken maken.
  4. Niet vrijblijvend. Om ervoor te zorgen dat alle installaties voldoen aan dezelfde minimumkwaliteit, kan de zelfregulering niet vrijblijvend zijn. Ook de partijen die niet de nadruk leggen op kwaliteit en veiligheid, moeten worden verplicht om een minimumniveau van installatiekwaliteit te behalen. Stichting Aruna dringt daarom aan op meer bindende voorschriften voor alle partijen op de markt.

Nederland als sjabloon voor Europese harmonisatie

Aruna wil zelfregulering in Nederland ontwikkelen die als blauwdruk kan dienen voor Europese (zelf)regulering. Internationaal opererende bedrijven moeten nu in iedere Lidstaat aan andere eisen voldoen en daarvoor certificering behalen. Dit belemmert de energietransitie. Aruna pleit daarom in Brussel voor harmonisatie van de regels. 
 
Wanneer de regels voor installatie van zonnepanelen door heel Europa hetzelfde zijn, wordt internationale uitrol van zonne-energie vergemakkelijkt en ontstaat een Europese markt voor installatie van zonnepanelen. Zo kan zonne-energie tegen nog lagere prijzen worden aangeboden. Met een internationale ‘coalition of the willing’ wordt binnen Aruna gewerkt om dit mogelijk te maken.

Deelnemers

 
 

Ook deelnemen?

Deelname aan Aruna staat open voor alle relevante ketenpartijen. Het kan gaan om leveranciers van materialen, groothandels, verzekeraars, opdrachtgevers, adviseurs, inspecteurs, EPC-ers en natuurlijk installatiebedrijven zelf. Hoe breder de coalitie, hoe groter de kans dat we een robuust systeem van zelfregulering kunnen ontwikkelen.
 
Ook deelnemen? Neem contact op!

Contact

Willem van Lanschot
info@arunasolar.eu
+31 70 750 31 00
Copyright: © Arunasolar